Grono pedagogiczne

 

Nauczyciele SPK w roku szkolnym 2017/2018

 Edukacja wczesnoszkolna:

 mgr Izabela Solska

 

Język polski:

 mgr Jolanta Baczyńska

 mgr Bożena Chylewska

 mgr Stanisław Chylewski

 

Wiedza o Polsce:

 mgr Maria Wiklik

 mgr Izabela Solska

 mgr Bożena Chylewska

 

Religia

 ks. Dariusz Szurko

 

Biblioteka

 mgr Bożena Chylewska

 

Gry i zabawy matematyczne:

mgr Urszula Bajdalska (nauczycielka-wolontariuszka)