Grono pedagogiczne

 

Nauczyciele SPK w roku szkolnym 2019/2020

 

 Edukacja wczesnoszkolna:

 mgr Ewa Włosińska

 mgr Bożena Chylewska

Język polski:

 mgr Jolanta Baczyńska

 mgr Stanisław Chylewski

Wiedza o Polsce:

 mgr Maria Wiklik

 mgr Ewa Włosińska

Religia

 ks. Dariusz Szurko

Biblioteka

 mgr Bożena Chylewska

Gry i zabawy matematyczne:

mgr Urszula Bajdalska (nauczycielka-wolontariuszka)